Όροι Χρήσης

Γενικές πληροφορίες. Όροι χρήσης

O ιστότοπος www.mmukman.gr είναι ένα χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΡ. ΜΠΟΛΩΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με τον διακριτικό τίτλο MPLC, που εδρεύει στην Ιερά Οδό 294, Αιγάλεω Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, με AΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 151529501000, Α.Φ.Μ. 801196944 και Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@mmukman.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 211 1824085, (στο εξής εταιρεία).

Εάν επισκεφτείτε, γίνετε μέλος ή αγοράσετε από το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα MMUK® MAN θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους χωρίς καμία εξαίρεση. Για αυτό παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Όποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει, με ευθύνη του, να μην επισκεφτεί ή κάνει χρήση κάποιας υπηρεσίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Διαθεσιμότητα

Η προσφορά των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σε ισχύ όσο τα προϊόντα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα στα όρια της διαθεσιμότητάς μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Δικαίωμα τροποποίησης και ενημέρωσης – Περιορισμός ευθύνης

Το δικαίωμα για τροποποίηση ή αναθεώρηση των όρων και προϋποθέσεων το έχει η εταιρία οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο με την υποχρέωση εκ μέρους της να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσω της σελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα mmukman.gr δεσμεύεται όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που σας παρέχει για την ταυτότητά του και για τις παρεχόμενες συναλλαγές του και σε περίπτωση που έγιναν καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων από σφάλματα ή παραδρομή δικαιούται να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη.

Δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που, τυχόν, θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη του διαδικτυακού τόπου ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πνευματική ιδιοκτησία και ευθύνη του χρήστη

Πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας αποτελεί ο,τιδήποτε σχετίζεται με αυτή όπως ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα σχέδια τα γραφικά και τα λοιπά στοιχεία της, τα οποία προστατεύονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Επίσης, προστατεύεται και η πνευματική ιδιοκτησία, τυχόν, τρίτων για την οποία έχει λάβει άδεια χρήσεως για τις δικές της ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας που προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία αποτελούν τα λογότυπα, οι εικόνες τα ονόματα και τα διακριτικά γνωρίσματα που περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα MMUK® MAN ή τα προϊόντα, η τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με το παραπάνω περιεχόμενο και η παραπλάνηση του κοινού όσον αφορά τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς διαφορετική χρήση του ως άνω περιεχομένου μόνο μετά από εγράφη συναίνεση της εταιρίας ή οποιοδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η χρήση από τον χρήστη/ πελάτη των υπηρεσιών, των πληροφοριών και των δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιείται συμφώνα με τον νόμο και τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Απαγορεύεται σε αυτόν η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα MMUK® MAN για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο κάθε περιεχόμενου: 1) που είναι παράνομο ή προσβάλλει και βλάπτει την εταιρεία ή προσβάλλει το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, 2) που προσβάλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες την ανηλικότητα κ.λπ., 3) του οποίου ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης συμφώνα με το νόμο και τις ισχύουσες διατάξεις, 4) που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 5) υλικού που περιέχει ιούς που έχουν σχεδιαστεί για πρόκληση βλάβης ή καταστροφή λογισμικού, 6) για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, 7) για παρενόχληση τρίτων, 8) υποκλοπή προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.mmukman.gr  

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος. Σύνδεσμοί που οδηγούν εκτός της ιστοσελίδας ακολουθούνται με ευθύνη του χρήστη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ιστοσελίδα mmukman.gr είναι σχεδιασμένη με τρόπο που να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη και μοναδικός σκοπός της είναι να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες της. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες και μας βοηθούνε να σας παρέχουμε προσωποποιημένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές που συλλέγουμε διαφυλάσσονται από εμάς. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται συμφώνα με τις διατάξεις του γενικού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 και Ν. 4624/2019 όπως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων χαρακτήρα (ΑΠΔ ΠΧ). Η εταιρεία έχει προσαρμοστεί στο πλαίσιο του κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Η δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων αφορά μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας. Μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ανώνυμα, άμα το επιθυμείτε. Τα προσωπικά σας δεδομένα γίνονται γνωστά στην εταιρία μας όταν επιθυμείτε να παραγγείλετε προϊόντα, να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας ή να στείλετε με e-mail και λαμβάνονται με της εξής τρόπους: 1) Οι πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με τους χρήστες είναι στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά τη διαδικασία εγγραφής του ως πελάτης. 2) Για τη διεκπεραίωση της κάθε παραγγελίας χρειαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία για την παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας, έτσι είναι απαραίτητο το ονοματεπώνυμο, το e-mail, η διεύθυνση, το τηλέφωνο αποστολής και όταν οι αγορές γίνονται με πιστωτική κάρτα τα στοιχεία αυτής. 3) Τα στοιχεία που μας δίνει ο χρήστης για συμμέτοχή σε τυχόν διαγωνισμούς που θα πραγματοποιηθούν. 4) Στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει με τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (Instagram, Facebook, ios κ.τ.λ.).

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και έχουν δοθεί από τους χρήστες με τη θέλησής τους χρησιμοποιούνται για να υπάρχει άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα και να εκτελούνται οι παραγγελίες. Το κατάστημα δεν δημοσιοποιεί ή αποκαλύπτει σε κανέναν προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες, εκτός και όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο. Η χρήση των συγκεντρωμένων πληροφοριών από το κατάστημα γίνεται για την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, για ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για προσφορά νέων προϊόντων ή για ειδικές προσφορές και για παραλαβή δώρων σε περίπτωση πραγματοποίησης διαγωνισμού. Σας δίνεται ή δυνατότητα να επιλέξετε αν θα λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες.    

Χρήση προσωπικών δεδομένων 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν έχετε ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή σας για μια άλλη χρήση αυτών.

Χρήση των δεδομένων πελατών για σκοπούς διαφήμισης

Ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την επιχείρησή μας και τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν με σκοπό τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών μας.  

Cookies 

Το mmukman.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία για να ανιχνεύει την ταυτότητα των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται με τη χρήση των cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία μεταβιβάζονται και φυλάσσονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω διαδικτύου. Τα cookies μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιούμε, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να πραγματοποιείται διαδικασία αναγνώρισης συχνών χρηστών, να συλλέγονται δεδομένα για τη βελτίωση της ιστοσελίδας, να διαπεραιώνονται οι παραγγελίες, να σας προσφέρουμε πολλές υπηρεσίες και προϊόντα του δικού σας ενδιαφέροντος. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον υπολογιστή του αποδέκτη. Είναι, όμως, απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας.      

 Τα cookies χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

1) Αναγκαία Cookies. Είναι αναγκαία για τη περάτωση βασικών λειτουργιών του site. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά το mmukman.  

2) Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies μας γνωστοποιούν τις προηγούμενες προτιμήσεις σας.     

3) Cookies Analytics. Είναι υποκατηγορία των Cookies λειτουργικότητας.     

4) Cookies επιδόσεων. Τα cookies αυτά αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας μας και το πως οι χρήστες μας τη χρησιμοποιούν, καθώς και αν αντιμετωπίζουν κάποιο λειτουργικό πρόβλημα στη χρήση της.     

5) Cookies Διαφήμισης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν εξατομικευμένες διαφημίσεις.

 

 Πίνακας

Χρησιμοποιούμενο Cookie/ είδος και κατηγορία

Χρόνος κράτησης

Χρήση για

Λεπτομέρειες

_ga

2 χρόνια

Χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τους χρήστες

Χρησιμοποιείται από Google Analytics.

_gid

24 ώρες

Χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει τους χρήστες

Χρησιμοποιείται από Google Analytics.

_gat

1 λεπτό

Χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει τον ρυθμό υποβολής αίτησης. Αν η Google Analytics χρησιμοποιείται μέσο Google Tag Manager, αυτό το cookie ονομάζεται _dc_gtm_<property-id>.

Χρησιμοποιείται από Google Analytics.

has_js 

Απεριόριστος

Χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει άμα το javascript είναι ενεργοποιημένο στον ηλεκτρονικό διακομιστή 

 

SESS + random string

Απεριόριστος

Κατασκευάζει ένα όνομα συνδέσμου συμβατό με περιβάλλον τύπου D6 (CSM Core function)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Google ή άλλες παρόμοιες εταιρίες δύναται να εμφανίσουν διαφημιστικό υλικό της εταιρίας στο διαδίκτυο και χρήση cookies βασισμένα σε επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας για διαφήμιση. Cookies στην ιστοσελίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαναληπτικό marketing.

-Μπορείτε να εξαιρεθείτε εδώ

Η μηχανή αναζήτησης (chrome, Opera κλπ.) που χρησιμοποιείται μπορεί να ρυθμιστεί να σας δίνει επιλογή για την αποδοχή cookies με κίνδυνο απώλειας κάποιων δυνατοτήτων.

Το mmukman.gr μπορεί να χρησιμοποιεί της λειτουργίες του google analytics.

-Μπορείτε να εξαιρεθείτε εδώ

 Η ιστοσελίδα συμμορφώνεται με την πολιτική της google

-Μάθετε περισσότερα για την πολιτική διαφήμισης βάση ενδιαφέροντος εδώ

 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών και ευαίσθητων δεδομένων

Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών, εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν είναι απόλυτος αναγκαίο μπορεί να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που αποτελούν τα λεγόμενα ευαίσθητα δεδομένα, όπως είναι τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του (Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται για κερδοσκοπική δραστηριότητα, τηρείται το πλαίσιο προστασίας του κανονισμού GDPR και χρησιμοποιούνται μόνο όταν το προβλέπει ο GDPR). Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας, αν έχετε ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό. 

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το mmukman.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο mmukman.gr.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το mmukman.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το mmukman.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Η πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard, American Express, Visa Electron, Maestro) είναι απολύτως ασφαλής αφού πραγματοποιείται μέσω του ασφαλούς online συστήματος της Τράπεζας Πειραιώς. Μόλις ολοκληρώσετε την συμπλήρωση όλων των απαραιτήτων στοιχείων για την καταχώρηση της παραγγελία σας, εισέρχεστε και ολοκληρώνετε τη διαδικασία στο περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς, για απόλυτη ασφάλεια παρεχόμενη από την ίδια τη τράπεζα.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τη Εταιρεία που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. 

Τα νόμιμα δικαιώματά σας

Έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς.

·        Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

·        Δικαίωμα διόρθωσης (των δεδομένων – στοιχείων).

·        Δικαίωμα περιορισμού (της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων).

·        Δικαίωμα πρόσβασης (στα προσωπικά σας δεδομένα).

·        Δικαίωμα διαγραφής (των προσωπικών σας δεδομένων).

·        Δικαίωμα εναντίωσης (στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων).

·        Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@mmukman.gr .

Διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς εάν δεν είναι, πλέον, αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου που εφαρμόζει το mmukman.gr 

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς εάν δεν είναι, πλέον, αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου που εφαρμόζει το mmukman.gr Εφόσον χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, νοείται ότι αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς, επίσης, και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Για την Πολιτική Επιστροφών πατήστε εδώ

Για τους Τρόπους Πληρωμής πατήστε εδώ

Για τους Τρόπους Αποστολής πατήστε

FOLLOW US